Doris Mudrovčić

Kontakt slika

Public Relations

Pohađala je ACMT (American College for Management and Technology) u Dubrovniku, smjer poduzetništvo. U vrijeme studija radi u hotelijerskom sektoru te sudjeluje na brojnim inozemnim produkcijskim projektima na području Dubrovnika. Profesionalnu praksu pohađala je u New York-u, nakon čega se je nastavila obrazovanje.

Suradnica je Udruge na europskim projektima, a na Kinookus FFF-u surađuje u uredu za odnose s javnošću i internetsku komunikaciju.