Lea Stjepović

Kontakt slika

Nakon diplome na Sveučilištu u Torinu na odsjeku D.A.M.S.-u (Discipline di Arte, Musica e Spettacolo), upisala je specijalizaciju Film i Novi Mediji.

Tijekom studija surađivala je s nekoliko filmskim festivala poput Torino Film Festivala i festivala CinemAmbiente, na kojima je obnašala funkciju asistenta u uredu za odnose s javnošću i internetsku komunikaciju.

Na Kinookus FFF-u surađuje na selekciji filmskog programa.