YECOTM

YOUNG CINEMA cover

Udruga Kinookus partner je na projektu Young European Cinema on the Move koji se sufinancira sredstvima Europske unije i realizira u suradnji s Europskim parlamentom, RIFF Festivalom u Rimu i MEDIT Festivalom u Ciudadella de Menorca. Projekt je zamišljen kao društveni i kulturni događaj na europskoj razini čiji je cilj stvaranje javnog prostora za promišljanje i raspravu o Europi te poticanje građanstva na uključivanje u europske procese odlučivanja.

Projekt će se provoditi od ožujka do rujna 2014. godine u Rimu (Italija), Minorci (Španjolska), Stonu i Dubrovniku (Hrvatska). Kroz cikluse europskog filma, audiovizualne laboratorije za mlade i javne rasprave s predstavnicima europskih institucija, građani i civilno društvo uključivat će se u proces promišljanja o budućnosti Europe i njezinih institucija.

Ove aktivnosti instrumenti su za produbljivanje specifične teme od europskog značaja: rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti (Rim), interkulturalnost i integracije (Španjolska) i prehrambena sigurnost (Hrvatska). Temeljni element za razvijanje osjećaja europske pripadnosti približavanje je Europe građanima kako bi aktivno sudjelovali u europskom konstrukcijskom procesu, poznavali funkcioniranje njezinih institucija i prepoznali njezine vrednote.

Nužno je da građani zemalja članica budu svijesni važnosti Europskog parlamenta, jedine demokratski izabrane institucije koja danas predstavlja više od 500 milijuna stanovnika Europske unije. S obzirom na utjecaj koje institucije imaju na naš svakodnevni život, jako je važno da ih poznajemo i da smo svijesni odluka koje donose.

Komunicirati građanima Europu na kretivan, učinkovit, jasan i blizak način od velike je važnosti za postizanje prethodno opisanih ciljeva. Film i audovizualni medij odabrani su kao instrumenti za ostvarivanje projekta Young European Cinema on the Move. Uz nedvojbenu privlačnost za građane, film ima i ogromnu sposobnost prenošenja ideja, emocija i vrednota. Audiovizualni jezik prigodan je instrument za izgradnju identiteta, promociju vrednota te za doprinos stvaranju kolektivnog europskog imaginarija.

Young European Cinema on the Move usredotočen je na sudjelovanje građana, ohrabrivanje njihovog uključivanja u proces europske izgradnje i promoviranje, posebice među mladima, formiranja građana koji misle i odlučuju.

Ciljevi

Projekt Young European Cinema on the Move ima sljedeće ciljeve:

- Promoviranje aktivnog sudjelovanja građana, posebice među mladima;
- Promoviranje prostora za raspravu i promišljanje o europskim vrednotama;
- Približavanje Europe građanima kroz kulturu i raspravu;
- Osnaživanje osjećaja europskog identiteta među građanima EU;
- Ukazivanje na veliku raznolikost i kulturno bogatstvo koje karakterizira EU;
- Osvješćivanje kod građana Europe činjenice da njihov glas determinira europsku vladu;
- Promoviranje, među europskim građanima, ostvarivanja prava na glas;
- Informiranje, na kreativan i učinkovit način, o funkcioniranju i ulozi Europskog parlamenta;
- Ohrabrivanje transnacionalne komunikacije među zemljama članicama EU i njihovim građanima.
- Poticanje suvremenih oblika komunikacije među mladima kako bi im se omogućilo da na učinkovit način izraze mišljenje kao građani;