TIM

Kinookus tim

Udrugu Kinookus u siječnju je 2010. godine osnovala grupa mladih stručnjaka audiovizualnog, edukacijskog, znanstvenog, informacijskog, umjetničkog i menadžerskog sektora u cilju osmišljavanja i realiziranja kulturnih i obrazovnih projekata, multidiciplinarnog promišljanja materijalne i nematerijalne baštine, održivog lokalnog razvoja i aktivne zaštite okoliša.

Ivo Kara-Pešić
Ivo Kara-Pešić

Predsjednik i jedan od idejnih tvoraca i utemeljitelja udruge Kinookus. Nakon magisterija filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Tor...

READ MORE
Marijan Kocković
Marijan Kocković

Nakon diplome Sveučilišta u Dubrovniku, smjer brodostrojarstva, radi u Kazalištu Marina Držića kao rekviziter i glumac. Aktivno se bavi...

READ MORE
Ines Vasiljević
Ines Vasiljević

Idejni tvorac Kinookus FFF-a i jedna od utemeljiteljica Udruge. Nakon magisterija na Sveučilištu u Torinu (DAMS – Discipline Arte, Musica e Spettacolo...

READ MORE
Severine Petit
Severine Petit

Séverine je rođena 1978. godine na Corsici. Nakon studija Diplomacije i političke ekonomije počinje se baviti problemom industrijske  proizvodnje...

READ MORE
Ivan Vigjen
Ivan Vigjen

Rođen 1979. godine u Dubrovniku, u kojem je završio osnovnu školu (1994.) i opću gimnaziju (1998.). Diplomirao povijest umjetnosti i arheologiju (2009...

READ MORE
Doris Mudrovčić
Doris Mudrovčić

Pohađala je ACMT (American College for Management and Technology) u Dubrovniku, smjer poduzetništvo. U vrijeme studija radi u hotelijerskom sektoru te...

READ MORE
Ana Nakić
Ana Nakić

Nakon diplome engleskog jezika i književnosti radi kao profesor i predavač poslovnog engleskog jezika i komunikacijskih vještina za raličite obrazovne...

READ MORE
Ivana Hladilo
Ivana Hladilo

Ivana Hladilo završava diplomski studij francuskog i poljskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godinu je dana usavršavala jez...

READ MORE
Ana Marinković
Ana Marinković

doktorirala je medijevistiku na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti. Zaposlena na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakul...

READ MORE
Ivana Dražić Selmani
Ivana Dražić Selmani

Diplomirala je slikarstvo na ALU (Akademiji likovnih umjetnosti) Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završetka studija vraća se u Dubrovnik. Aktivno slika, a...

READ MORE
Lea Stjepović
Lea Stjepović

Nakon diplome na Sveučilištu u Torinu na odsjeku D.A.M.S.-u (Discipline di Arte, Musica e Spettacolo), upisala je specijalizaciju Film i Novi Mediji....

READ MORE
Sanja Santini
Sanja Santini

U Kinookus FFF i ljude koji ga čine zaljubljena na prvi spomen, pogled, okus. Kreativac s razigranom maštom i spretnim rukama. Bavi se svime i sv...

READ MORE
Romana Kalauz
Romana Kalauz

Studira socijalnu pedagogiju na Edukacijsko–rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. U slobodno i radno vrijeme pjeva i gleda zlo ne mislit’. U Kinookus...

READ MORE
Marta Baće
Marta Baće

Rođena 12.6.1974. godine u Dubrovniku. Pohađala je osnovnu i srednju Upravno–pravnu školu. U rujnu 1992. godine upisuje je Tekstilno- tehnološki fakul...

READ MORE
Vlaho Kisić
Vlaho Kisić

Rođen u Dubrovniku, u kojem je završio srednju Ugostiteljsku školu, smjer konobar. 1992. godine upisuje Ekonomski fakultet. Radi kao pekar i konobar/u...

READ MORE
Elena Cappanera
ELENA CAPPANERA

talijanska je filmska umjetnica i montažerka koja živi u Brooklynu, u New Yorku. Surađivala je na nizu međunarodnih projekata za kompanije poput Hogan...

READ MORE